SäSKs nya webb

Sällskapet Sibirisk Katts webbgrupp, bestående av Per Sautermeister, Joanna Nilsson och Katarina Sjöberg, har lagt många timmar på att skapa en ny teknisk plattform, baserad på WordPress, för SäSK helt nya webb. Förutom den tekniska plattformen har en välbehövlig uppdatering gjorts av den grafiska profilen och allt informationsmaterial är genomgånget, omskrivet eller nyskrivet på sidorna. Allt är dock långt ifrån klart och arbetet med hemsidan kommer fortgå hela hösten, men den viktiga grunden är lagd nu!

En stor fördel med den nya plattformen är enkelheten att uppdatera information, där har vi tidigare, som många vet, lidit oerhört. Det är en stor lättnad och glädje för alla oss i SäSK att nu enkelt kunna uppdatera texter löpande.

Vi vill att vår hemsida ska vara levande, och jobbar hårt för att lägga ut ny information, utveckla sidorna som redan finns och hela tiden förbättra hemsidan. Om du har konkreta förbättringsförslag, så formulera dem tydligt, skriv gärna förslag på text och vilken webbsida du avser så kan vi snabbt och enkelt ta in ditt förslag i webbgruppen! Maila dina synpunkter till webb@sibiriskkatt.se.