Avelsrådet stänger tillfälligt pga omorganisation

Från och med 2013-12-11 stänger Avelsrådet för omorganisation och kommer under en period inte att besvara medlemsfrågor via mail. Vi beklagar om denna stängning skapar svårigheter, men det är nödvändigt för att vi ska kunna komma tillbaka på ett professionellt och i längden hållbart sätt.

Annonser berörs ej

Alla annonser, kattungar, väntade kullar, omplaceringar och avelshanar, berörs inte utan fungerar som vanligt på https://www.sibiriskkatt.se/kattformedling.

Råd och stöd

Om du behöver råd eller stöd under perioden Avelsrådet är stängt så rekommenderar vi att du vänder dig till din katts uppfödare, alternativt en annan uppfödare eller medlem inom SäSK.

Varför stänger vi?

Att stänga Avelsrådet är ett särdeles radikalt grepp att ta efter kort tid som inhoppad ordförande. Efter många timmars lyssnande på en större grupp medlemmar, både med erfarenhet av Avelsrådet men även andra, så är det tydligt att vi måste ta ett rejält tag i verksamheten. Flera av er har upplevt att Avelsrådet ibland tyvärr haft långa svarstider pga sjukdom och vi beklagar självklart att ni kan ha blivit besvikna på detta.  Bara det i sig visar på en sårbarhet som vi måste lösa!

Vi har nu en bas ca 5000 sibiriska katter i Sverige och ca 200 uppfödare samt att det föds ca 500 sibiriska kattungar varje år. Det är nu hög tid att se över en organisation som skapades då antalet katter var färre än antalet uppfödare vi har idag, och då varken PawPeds eller FindUs fanns!

Vad ska vi göra?

Vi kommer att:

  • genomföra ett utvecklingsarbete med en ny organisationsmodell och förstärkning av resurser
  • göra en översyn av de arbetsrutiner och medel som rådet har till sitt förfogande.
  • arbeta för en ökad tydlighet hur Avelsrådet jobbar.
  • utveckla informationen både direkt till medlemmarna och på SäSK:s hemsida.
  • införa ett flertal förenklingar vilket gör att belastningen på de medlemmar som jobbar i Avelsrådet minskar och effektiviteten i arbetet kan öka.

De förändringar vi inför syftar till att skapa en större tydlighet mot medlemmarna och därigenom förbättra medlemsservicen. Vi vill också skapa förutsättningar för att kunna jobba aktivt och långsiktigt för den sibiriska kattens hälsa, och göra det på ett sätt som inte sliter ut våra medlemmar.  Förhoppningen är att de aktiva i Avelsrådet ska få såväl utveckling, kompetensfördjupning, nya nätverk och energi av sitt deltagande.

Ni som undrar över Avelsrådets uppgift, läs gärna i SIB-Nytt nr 1 i år. De dragen som målas upp där kommer med stor sannolikhet att kvarstå!

Vi hoppas på att ni hittar vägar för att finna svar på era frågor under stängningsperioden. Ni kan lita på att vi jobbar så snabbt vi kan, utan att forcera och ta genvägar, i byggandet av grunden för något vi hoppas kan bli riktigt, riktigt bra för våra medlemmar och den sibiriska katten!

Frågor eller funderingar?

Anna Elmdahl, ordförande, ordforande@sibiriskkatt.se, mobil: 070 337 88 10

Denna text är också publicerad i SIB-Nytt nr 3 2013