Rasspecial om Sibirisk katt!

Nu finns en stor artikel om Sibirisk katt i SVERAKs tidning Våra Katter med en fördjupning av rasstandarden illustrerad av många fantastiska foton. Vi tackar varmt främst Roseanne Forslund och Madde Stumsner, som lagt mycket tid och omsorg på att skriva denna artikel och samverka med många för att hitta illustrerande foton. Tack Roseanne, Madde […]

Årmöteshandlingar utskickade

Årmöteshandlingarna inför årsmötet i Jönköping den 29 mars har idag skickats ut med e-post till alla medlemmar. Handlingarna finns också tillgängliga för alla medlemmar här på hemsidan under medlemssidorna. Varmt välkomna till årsmötet och rasseminariet i Jönköping 29-30 mars! Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt

Nytt lösenord till medlemssidorna

Lösenordet till medlemssidorna är utbytt. Medlemmar som har betalat avgiften för år 2014 erhåller det nya lösenordet i ett mail.

Kallelse till årsmöte och rasseminarium 2014

Härmed kallas alla medlemmar till Sällskapet Sibirisk Katts årsmöte lördagen den 29 mars 2014. Sällskapet bjuder deltagande medlemmar på lunch efter årsmötet. Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer finnas på medlemssidorna på SäSKs hemsida en månad innan mötet. Vi inbjuder också till seminarium efter årsmötet och under söndagsförmiddagen. Kom ihåg att medlemsavgiften skall vara betald senast den 28 februari för […]