Kallelse till årsmöte och rasseminarium 2014

Härmed kallas alla medlemmar till Sällskapet Sibirisk Katts årsmöte lördagen den 29 mars 2014. Sällskapet bjuder deltagande medlemmar på lunch efter årsmötet. Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer finnas på medlemssidorna på SäSKs hemsida en månad innan mötet. Vi inbjuder också till seminarium efter årsmötet och under söndagsförmiddagen.

Kom ihåg att medlemsavgiften skall vara betald senast den 28 februari för att ge rösträtt på årsmötet.

[box]

Program

Lördagen 29 mars

ca 10:30 Kaffe
11:00 Årsmöte
ca 12:00 Lunch
13:30 Presentation av nya Avelsrådet samt grupparbeten runt SäSKs verksamhet
17:30 Avslut

Söndagen 30 mars

09:00 Rasseminarium: ”I huvudet på en utställningsdomare”. Utställningsdomares syn på sitt jobb och den sibiriska katten.
12:00 Lunch och avslut

[/box]

Anmäl deltagande samt eventuellt speciella önskemål till kassor@sibiriskkatt.se senast 10 mars. Ange om du vill delta båda dagarna eller vilken dag du vill delta.

Kostnad

– Lördagen är kostnadsfri.
– Ni som vill delta på söndagen ombedes betala in 150 kr på SäSKs plusgiro 37 37 14-5.

Förtäring

SäSK bjuder på lunch och fika under dagarna. Vi återkommer till anmälda deltagare angående intresse för en gemensam middag på lördagen.

Plats

Grand Hotel, Jönköping, grandhoteljonkoping.se

Boendeförslag

Jönköpings vandrarhem i direkt anslutning till Grand Hotel, jkpgvandrarhem.se.

Grand Hotel, grandhoteljonkoping.se, erbjuder rum för 890 kr/natt inkl frukost. Ring eller boka på info@grandhoteljonkoping.se, ange att du deltar på vårt årsmöte.

Boka rum snarast. Det pågår större event i Jönköping denna helg, så det kan bli brist på rum.

[divider]

Nya Avelsrådet och grupparbeten om SäSKs väg framåt

Lördagen 29 mars

Efter lunchen på lördagen följer grupparbeten och presentation av nya Avelsrådet.

Nya Avelsrådet presenterar sig och planerna för arbetet under kommande verksamhetsår och mer långsiktigt. Tillfälle till frågor och diskussion finns självklart.

Vi planerar att genomföra grupparbeten runt Sällskapet Sibirisk Katts verksamhet och arbete framåt. Tillfälle att diskutera med många funktionärer ur såväl styrelse som arbetsgrupper ges under eftermiddagen både i grupparbeten och vid fika.

Rasseminarium: I huvudet på en utställningsdomare

Utställningsdomares syn på sitt jobb och den sibiriska katten
Söndagen 30 mars

Vi är stolta att presentera ett seminarium om utställningsdomarnas arbete, reflektioner över hur kattraser utvecklas över tid, och hur domarna ser på den sibiriska katten och dess utveckling. Vi hoppas också kunna vara lite praktiska och diskutera hur vi kan visa våra katter på bästa sätt, och hur domarna tänker då de ser en katt visas.

Bertil Johansson
Bertil Johansson har varit domare i kategori 2 sedan 2012 och var dessförinnan nästan en inventarie i assistentkåren på utställningar både i Sverige och Norge.

Maud Olsen Johansson
Maud Olsen Johansson blev domare i kategori 2 redan 1998. Tillsammans med Bertil har Maud uppfödning av Norsk Skogkatt och Maine Coon under stamnamnet S*Frostnattens sedan 27 år.

Mats Askett
Mats är domare i kategori 2 också med lång assistentbakgrund. Har uppfödning av Norsk Skogkatt, S*AsKett, och strävar efter att föda fram stora rastypiska katter som i första hand skall ha ett trevligt temperament, vara friska och sociala samt fungera bra som sällskapskatter.

Varmt välkomna!
Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt!