Årmöteshandlingar utskickade

Årmöteshandlingarna inför årsmötet i Jönköping den 29 mars har idag skickats ut med e-post till alla medlemmar. Handlingarna finns också tillgängliga för alla medlemmar här på hemsidan under medlemssidorna.

Varmt välkomna till årsmötet och rasseminariet i Jönköping 29-30 mars!

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt