Stadgar, poströst och fullmakt

Vi har noterat att SäSKs stadgar inte varit helt korrekt uppdaterade efter tidigare års stadgeändrande beslut på årsstämmor, senast 2012-03-24. Vi har nu gjort en genomgång, och publicerat reviderade stadgar. Styrelsen föreslår också, i verksamhetsplanen för 2014, att göra en fullständig översyn av stadgarna. Som en konsekvens av uppdateringen har rutinen för poströstning uppdaterats. En […]

David och SE*Wira’s Suzzette Griffinya på SVT1 Go’kväll!

Den 18 mars 2014 medverkade David Eriksson och SE*Wira’s Suzzette Griffinya på Go´kväll, SVT1, där Susanne Hellman Holmström presenterar de fem mest populära kattraserna enligt SVERAKs statistik för 2013. Vår ras Sibirisk katt ligger på 4:e plats, och vi har tagit ett rejält kliv uppåt från den 6:e plats vi hade 2012. David Eriksson och […]

SIB-Nytt nr 1, 2014 ute nu!

Här publicerar vi ledaren till nya SIB-Nytt som innehåller en presentation av nya Hälsorådet – som verkar för den sibiriska kattens hälsa och god avel (tidigare Avelsrådet), en artikel om Årets Katt i SVERAK, allas vår stolhet SP Natalia,  ett referat från tandföreläsningen vi fick på förra rasseminariet, besök hos ett av SäSK testhem för […]