SäSK Hälsoundersökning 2014

SäSK genomför just nu en stor hälsoundersökning med syfte att ta reda på hälsoläget inom rasen. Alla som har en renrasig Sibirisk katt är välkomna att fylla i enkäten. Resultatet av undersökningen kommer dock enbart att delges SäSK medlemmar i medlemstidningen SIB-nytt, samt under medlemssidorna. Är du inte redan medlem i SäSK så är du varmt välkommen att bli det!

För att komma till undersökningen klicka på nedanstående länk!
https://sv.surveymonkey.com/s/sibhalsa

Har du ägt en Sibirisk katt som gått bort? I så fall är vi tacksamma om du även svarar på några korta frågor angående detta i en separat enkät. Detta oavsett om du tidigare rapporterat in dödsfallet till SäSK Hälsoråd (f.d avelsrådet). Denna enkät kommer att ligga permanent på hemsidan och en sammanställning kommer att göras årligen. För att komma till bortgångsrapporteringen, klicka här:
https://sv.surveymonkey.com/s/bortgang

Vid oklarheter eller frågor rörande enkäterna, kontakta Johanna på halsoradet@sibiriskkatt.se.

Vi tackar på förhand för ditt bidrag!

Med vänliga hälsningar
Hälsorådet
Roseanne, Johanna, Lotta och Monica
halsoradet@sibiriskkatt.se