SäSKs Hälsoenkät 2016

SäSK genomför just nu för andra gången sin stora hälsoundersökning med syfte att ta reda på hälsoläget inom rasen. Alla som har en eller flera renrasiga sibiriska katter över 12 veckor hemma är välkomna att fylla i enkäten. Fullständiga resultatet av undersökningen kommer att presenteras för SäSKs medlemmar i medlemstidningen SIB-nytt, samt på medlemssidorna. En kortare sammanställning kommer att kunna läsas av icke-medlemmar på SäSKs hemsida. Är du inte redan medlem i SäSK så är du varmt välkommen att bli det!

För att komma till undersökningen klicka på nedanstående länk!
https://sv.surveymonkey.com/r/sibhalsa2016

Har du ägt en Sibirisk katt som gått bort? Om du inte redan gjort det så är vi tacksamma om du vill anmäla detta i rapporteringsfunktionen som ligger permanent på SäSKs hemsida. Detta gäller även om du tidigare anmält dödsfallet till SäSKs Hälsoråd (f.d avelsrådet) på annat sätt än via denna rapporteringsfunktion. Man kan göra anmälan anonymt om man vill, men man får självklart ange kattens namn om man önskar. Även denna funktion är en del i att kartlägga hälsan hos rasen och resultatet presenteras årligen.

För att komma till bortgångsrapporteringen, klicka här: https://sv.surveymonkey.com/s/bortgang

Sista svarsdatum för Hälsoenkäten är 2016-10-07. Vid oklarheter eller frågor rörande enkäterna, kontakta Johanna på halsoradet@sibiriskkatt.se.

Vi tackar på förhand för ditt bidrag!

Med vänliga hälsningar
Hälsorådet
Johanna, Joanna, Katarina, Lotta och Marie