Kallelse till årsmöte och seminarium 2017

Alla medlemmar i Sällskapet Sibirisk Katt hälsas varmt välkomna till årsmöte och seminarium 1-2 april 2017. Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas elektroniskt och publiceras på medlemssidorna på SäSKs hemsida senast en månad innan mötet.

Till söndagens seminarium är även icke-medlemmar välkomna. Se Anmälan och kostnad nedan.
Kom ihåg! Betala medlemsavgiften senast 1 mars för rösträtt på årsmötet.

[box]

Program

Lördag 1 april

09.30 Kaffe
10.00 Inleder och välkomnar till årsmöteshelgen. (Jeanette Houdi, ordförande)
10.40 Årets Sibiriska katt (Susanne Diepholtz)
11.15 Presentation Sveland
11.30 Lunch
12.30 Årsmöte
Kaffe och dopp serveras vid mötet.
Vi lämnar lokalen senast kl 17.00.
Efter årsmötet har den nya styrelsen sitt konstituerande möte.

Söndag 2 april

Seminarium

9.30 Kaffe
10.00 Cecilia Alsmark: Tritrichomonas foetus hos katt – en liten skitparasit
12.00 Lunch
13.00 Cecilia Alsmark: Mer om tarmparasiter – giardia och cryptosporidium
Ca 15.00 avslut

Pga sjukdom har vi fått sent återbud av Patricio Rivera som skulle ha föreläst på eftermiddagen. Cecilia kommer därför att föreläsa hela dagen.

Söndagen kostar  200 kr/person för medlemmar och 300 kr/person för icke-medlemmar. Betalas vid anmälan.

[/box]

Anmälan och kostnad

Anmäl deltagande till kassor@sibiriskkatt.se senast 27 mars. Ange följande

  • vilken/vilka dagar du vill delta
  • allergier och specialkost

Seminariet söndag kostar 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke-medlemmar. Detta betalas in på SäSKs plusgiro 373714-5 senast 27 mars.
Lördagen är kostnadsfri för medlemmar.
OBS! Avgiften återbetalas inte vid återbud senare än 7 dagar innan seminariet.

Förtäring

SäSK bjuder på fika och lunch under lördagen. På söndag ingår det i avgiften.

Plats

Scandic Täby på Näsbyvägen 4, Täby, Stockholm.

Föreläsare

Cecilia Alsmark, forskare, Statens veterinärmedicinska anstalt. Cecilia kommer att föreläsa om Tritrichomonas foetus, giardia och cryptosporidium hos katt. TF är en vanlig parasit i katterier där den förknippas med diarréer hos framför allt unga djur.

Patricio Rivera, som skulle ha föreläst på eftermiddagen, har tyvärr blivit sjuk och lämnat återbud.

Varmt välkomna till en trevlig helg!
Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt