Motioner till årsmötet 2018

Det är nu dags för alla medlemmar att fundera på om och hur man vill påverka föreningen genom att skriva motioner till årsmötet 2018. Motioner som ska behandlas på årsmötet 2018 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2018. Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se.

Tänk på att man måste vara medlem både då motionen skickas in och vid årsmötet för att motionen ska kunna behandlas.

Årsmötet kommer att hållas i Täby (Stockholm) lördagen den 3 mars 2018.