Kallelse till årsmöte och seminarium 3-4 mars 2018

Alla medlemmar i Sällskapet Sibirisk Katt hälsas varmt välkomna till årsmöte och seminarium 3-4 mars 2018. Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas elektroniskt och publiceras på medlemssidorna på SäSKs hemsida senast en månad innan mötet. Kom ihåg! Medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast 3 februari för rösträtt på årsmötet. [box] Program Lördag 3 mars – årsmötesdag 09.30 Kaffe 10.00 Ordförande […]