Klubbmästerskapet inställt!

På grund av för få anmälningar så måste vi tyvärr ställa in Sällskapet Sibirisk Katts klubbmästerskap som var planerat till den 12 augusti.

Vi hoppas kunna återkomma med klubbmästerskap under 2019, och då ett datum som förhoppningsvis passar fler medlemmar.

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt