Om tävlingen Årets Sibiriska katt 2018

Nu är det snart dags att sammanställa tävlingen Årets Sibiriska katt! Poängberäkningen kommer bygga på SVERAKs Årets Katt-lista som finns på SVERAKs hemsida http://www.sverak.se/utstallning/utstallningsresultat/tavlingen-arets-katt/.Utländska resultat som är inskickade kommer läggas till poängen. Medlemskap i SäSK kontrolleras. Sedan beräknas vinnarna i de olika tävlingsklasserna och Årets Sibiriska katt. BIV, NOM, BIS tagna i Sverige och resultat på […]

Motioner till årsmötet 2019

Vi vill påminna om att det är nu hög tid för alla medlemmar att fundera på om och hur man vill påverka föreningen genom att skriva motioner till årsmötet 2019. Motioner som ska behandlas på årsmötet 2019 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2019. Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se. Tänk på att man måste vara […]

Nu kommer julklappen! SIB-Nytt nr 3 2018 ute nu!

Här kommer årets sista nummer av SIB-Nytt som innehåller fina jultips och vackra katter i julens tecken! Stort tack för ännu ett fantastiskt år med sibirisk katt! SIB-Nytt finns tillgänglig för medlemmar under medlemssidorna. Återigen går vårt stora tack till medlemmarna som bidrar med material så att vi kan ge ut ännu ett nummer av […]