Motioner till årsmötet 2019

Vi vill påminna om att det är nu hög tid för alla medlemmar att fundera på om och hur man vill påverka föreningen genom att skriva motioner till årsmötet 2019. Motioner som ska behandlas på årsmötet 2019 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2019. Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se.

Tänk på att man måste vara medlem både då motionen skickas in och vid årsmötet för att motionen ska kunna behandlas.

Årsmötet kommer att hållas i Täby (Stockholm) lördagen den 2 mars 2019.

Styrelsen