Revisionsberättelsen för 2018

Revisionsberättelsen behöver enligt stadgarna inte föreligga förrän den 15 februari, och var inte färdig då årsmöteshandlingarna skickades ut.

Nu finns revisionsberättelsen för 2018 tillgänglig bland övriga årsmöteshandlingar under fliken ”Protokoll” på medlemssidorna.