Vad gör Hälsorådet?

Vad gör Hälsorådet i SäSK kanske någon undrar? Sidan för Hälsorådet är inte uppdaterad på länge men det arbetas med en uppdatering.

Hälsorådet utses av styrelsen i enlighet med våra stadgar. I stadgarna står det att för att nå våra mål utses ett Hälsoråd som samlar in och förvaltar hälsoinformation rörande Sibirisk katt från våra medlemmar. Detta innebär att hälsorådet via de rapportverktyg som finns och kontakt med medlemmar samlar in data (naturligtvis i enlighet med GDPR) och presenterar utfallet i en presentation vid årsmötet. All information som kommer in är inte officiell då uppgiftslämnarna inte alltid vill det men finns med i statistiken som presenteras. När det kommer till parningsförfrågningar det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om sin egen katt och eventuell partner själv. Om man inte redan gjort det, så uppmuntrar Hälsorådet medlemmen genom ett standardsvar med info om hur man själv går igenom och lär sig att titta på katternas stamtavla utifrån hälsorisker. Sen när man gjort det återkommer man till Hälsorådet med vad man hittat och Hälsorådet kan då hjälpa till att komplettera med mer info och att tolka informationen.

Om man som medlem har åsikter om Hälsorådets arbete vill vi att ni kontaktar styrelsen inte enskilda medlemmar av Hälsorådet. Medlemmarna av Hälsorådet och styrelsen gör arbetet ideellt och har inte alltid möjlighet att besvara mail med vändande post vilket jag hoppas alla medlemmar har förståelse för.

Annika Kiel Olsson
Ordförande, Sällskapet Sibirisk Katt