Har vi rätt kontaktuppgifter?

När man betalar in medlemsavgiften till Sällskapet Sibirisk Katt så vill vi att man även e-postar sina kontaktuppgifter, framför allt e-postadress, till kassor@sibiriskkatt.se.

I nuläget saknar vi e-postadresser till ett antal medlemmar, samt att några av de e-postadresser vi har inte längre verkar fungera. Det gör att föreningen inte kan nå ut med information till samtliga medlemmar.

På kvällen den 6 februari skickades årsmöteshandlingar ut till samtliga medlemmar via e-post. Om du vet med dig att du inte fick detta mail så beror det troligen på att föreningen inte har din korrekta e-postadress. Kontakta i så fall kassören på kassor@sibiriskkatt.se och meddela dina aktuella kontaktuppgifter.