Angående poströstning och fullmakt

Alla ni medlemmar som tänkt poströsta – tänk på att skicka dessa senast måndag 2 mars för att säkerställa att de hinner komma fram i tid innan årsmötet.

Det finns ingen särskild röstsedel utan ett vanligt papper med dina röster duger, och underteckna detta.

Vill också tydliggöra att en medlem på årsmötet får högst ha 2 fullmakter enl stadgarna § 7.