Till minne av Marie Holmberg

4 juli 1976 – 13 oktober 2020 Det är med stor sorg vi beklagar förlusten av en kär vän och kollega som lämnat världen alldeles för tidigt, mitt i livet. Marie var en omtänksam och kunnig uppfödare, som arbetade aktivt med hälsa hos den Sibiriska katten för att behålla rasen frisk. Under flera år hade […]

Hälsorådet informerar

Ta del av 2018 års Hälsoenkäts resultat på medlemssidorna Hälsoenkäten är en anonym webbundersökning som hittills genomförts inom rasen vartannat år sedan 2014. Denna fångar upp olika aspekter av hälsa och sjukdom hos den sibiriska katten. Enkäten är, tillsammans med den information som skickas in via rapportfunktionerna på hemsidan, ett viktigt underlag för att få […]

På gång i SäSK

Vi startade verksamhetsåret i den lite naiva tron att vi skulle kunna ha ett fysiskt höstmöte med intressanta föreläsningar och diskussioner på två plan, den ena delen för sällskapsägare och den andra för uppfödare. Det är inte möjligt att genomföra under rådande omständigheter och tyvärrett alldeles för stort tekniskt arrangemang att genomföra digitalt. Vi hoppas […]