På gång i SäSK

Vi startade verksamhetsåret i den lite naiva tron att vi skulle kunna ha ett fysiskt höstmöte med intressanta föreläsningar och diskussioner på två plan, den ena delen för sällskapsägare och den andra för uppfödare. Det är inte möjligt att genomföra under rådande omständigheter och tyvärr
ett alldeles för stort tekniskt arrangemang att genomföra digitalt. Vi hoppas att vi får möjlighet att göra detta koncept någon gång längre fram i tiden.
Vi saknar alla att träffas IRL men inser att det kommer att dröja innan tillvaron är som vanligt igen.

Testhem: Styrelsen har beslutat att under rådande pandemi är all testhemsverksamhet vilande.
När vi startar igen kommer ett stegvis belöningssystem att införas som uppmuntran och tack till våra testhem. Material i form av en enkel informationsfolder att dela ut är i framtagande.

Den som vill veta mer om testhemsverksamheten och vad det innebär att vara testhem kan vända sig till testhemsförmedlarna Jenna och Madde på testhem@sibiriskkatt.se

Hälsoråd: Hälsorådet arbetar med en sammanställning från rapportfunktionerna, vilket är ett mycket omfattande arbete. Register och blanketter ses över och uppdateras för att kunna vara så omfattande som möjligt. Styrelsen beslutade, efter medlemmars önskemål, att ett öppet
hjärtdefektregister ska upprättas för att samla in de fall som inte finns i exempelvis PawPeds. Hälsorådet var mycket positiva till detta och föreslog att registret ska innehålla mer än bara hjärtproblem och nu är ett öppet hälsodefektregister under framtagande.

Kontaktperson för Hälsorådet är Jeanette som ni når på jeanette.houdi@sibiriskkatt.se

SIB-Nytt: Redaktionen består idag av två personer som ensamma gör hela tidningen. Vi har diskuterat olika åtgärder och idéer för att kunna lätta deras arbetsbörda och få material från medlemmar. En första morot är att alla som bidrar med en artikel får en stamtavlepärm med valfri
text.

Den som är intresserad av att vara med och skapa vår tidning eller har tips och bidrag till redaktionen är välkommen att kontakta redaktör Marie på sibnytt@sibiriskkatt.se

Utbildning: Vi har tittat på olika varianter för fortbildning och ämnesfördjupningar, på grund av pandemin är alla alternativ på distans.

Vi startar upp med kattsamtal i oktober och har efter medlemmars förslag planerat följande:
8 oktober: Att sälja/köpa kattunge. Vad är bra att tänka på?
15 november: Gå promenader med katt i koppel
29 november: Avel. Vilka fallgropar kan man som ny uppfödare falla i?
12 januari: Fodervärdsavtalet
27 januari: Avelshanar, Varför parar många med hanen i grannbyn?
21 februari: Hur aktiverar man sin innekatt?
Dessa samtal kommer att hållas via Teams, Zoom, konferenssamtal eller liknande.

Fler ämnen är på gång, har ni några önskemål så maila styrelsens samtalskoordinator Jenna på kassor@sibiriskkatt.se

Marknadsföring: Vi behöver uppdatera våra roll-ups då de innehåller gammal information både vad gäller föreningen (ex vis den gamla logotypen) och rasstandarden. Styrelsen beslutade att göra nya i ett par exemplar som kan tas med vid mässor, event och till utställningsmonter. En
enkel informationsfolder tas fram. ”Att köpa Sibirisk kattunge” uppdateras.

Ansvarig för marknadsföring är Cent som finns på cent.forsman@sibiriskkatt.se

Hemsidan: Ett flertal avsnitt på hemsidan har gammal eller felaktig information och styrelsen har påbörjat en ordentlig genomgång och uppdatering. I dagsläget har styrelsen delat upp ansvaret
för innehåll på de olika sidorna emellan sig för uppdatering.

De som emellertid sköter om det praktiska är Marie och Per som finns på webb@sibiriskkatt.se


Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Sällskapet Sibirisk Katt