SIB-Nytt nr 4 2020

Stort jubileumsnummer av SIB-nytt ligger nu ute för alla att ta del av! Trevlig läsning!

Kattsamtal

Då Kattsamtalet om avel blev så populärt har vi satt in ett extra samtal. Det blir den 27 december kl 11,00 -ca 12,30. Samtalsvärdar är Linda Ncomo Sjöström och Amanda Hedren