ANNONSERA I SIB-NYTT

From nummer 2 av SIB-nytt 2021 så har du som medlem och uppfödare möjlighet att göra reklam för ditt katteri genom att göra en radannons i vår medlemstidning. Maunusstop för nummer 2, 2021 är 17 maj. Gör så här:Skriv en annonstext – maximalt 220 teckenBifoga Bild/logotyp i storlek 300 dpi – maximalt 2 Mb. Förskottsbetala […]