ANNONSERA I SIB-NYTT


From nummer 2 av SIB-nytt 2021 så har du som medlem och uppfödare möjlighet att göra reklam för ditt katteri genom att göra en radannons i vår medlemstidning.

Maunusstop för nummer 2, 2021 är 17 maj.

Gör så här:
Skriv en annonstext – maximalt 220 tecken
Bifoga Bild/logotyp i storlek 300 dpi – maximalt 2 Mb.
Förskottsbetala annonsen till Säsk via plusgirokonto 37 37 14-5 eller via Swish till 123 020 5922 samtidigt med bokning. Märk inbetalningen med ditt “stamnamn”/annons.
Kostnad: 100 kr/nummer

Maila din annons till sibnytt@sibiriskkatt.se med följande * obligatorisk uppgifter
*Annonsörens för- och efternamn
*Namn på fotograf
*Annonsörens/kontaktpersonens e-post
*Text Bör innehålla Stamnamn, uppfödarens namn, kontaktuppgifter (ex mail, tel, hemsida)
*Antal nr som du önskar annonsera i
*Annonsen förskottsbetalad datum

Finns frågor – kontakta sibnytt@sibiriskkatt.se