Föreläsning 28 April- Statistik för raserna Sibirisk Katt och Neva Masquerade