Kallelse årsmöte 5 mars

Varmt välkomna

till

Sällskapet Sibirisk Katts

årsmöte

5-6 mars 2022

Lördag 5 mars 

10:00 Ordförande, Mats Askett, välkomnar till årsmöteshelgen

10:15 Årsmöte

ca 12:00 Paus

ca 13:00  Årsmötet fortsätter

Söndag 6 mars

10:00-13:00 Ulrika Olsson föreläser om Avel & Selektion

13:00 Lunch 

15:00-18:00 föreläsningen fortsätter

Kom ihåg att medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast 5 mars kl 10.15 för rösträtt på årsmötet.

Årsmöteshandlingarna skickas via mail samt ligger under Medlemssidorna.

Anmälan
Anmäl deltagande till årsmötet och/eller föreläsning senast 4/3 kl 18:00 via mail till kassor@sibiriskkatt.se

Röstning
Kommer ske via https://www.menti.com/

Ingen förinstallation behövs. Information om kod lämnas innan mötet på plats.

Plats
On-Line via https://zoom.us/

Länk skickas ut  innan mötet via mail.