Hur avlar man så att genetiska sjukdomar undviks?

Hjärtligt välkomna till en ny föreläsning med Ulrika Olsson, grundare av Pawpeds-Djupdykning i avel och selektion

Den här föreläsningen kommer att delas upp på två tillfällen. Tanken är att man ska deltaga
vid båda tillfällena.


Del 1: 19 augusti klockan 9.30-12.30

Del 2: 3 september klockan 9.30-13.00


Avla så att genetiska sjukdomar undviks
·      Några viktiga begrepp inom populationsgenetiken: genfrekvens och effektiv population
·      För- och nackdelar med inavel/linjeavel?
·      Vad händer när katterna blir inavlade?
·      Risk med utparning – att få in nya skadliga anlag?
·      Varför uppstår genetiska sjukdomar i raserna?·      Slumpmässig genetisk drift

Avelsmål och avelsvärderingssystem
·      Avelsmål – Hur kan det utformas? Hur detaljerad bör man vara? Vad bör man tänka på?

Vad är syftet med detta avelsmål?
·      Avelsvärdering – Hur väger man de olika delarna i avelsmålet mot varandra?

Konsekvenser av detta?
·      Gemensamt arbete gruppvis

Avel, selektion och avelsframsteg
·      Vad är avel och vad är kattungeproduktion?
·      Vikten av att göra de rätta kombinationerna
·      Naturlig selektion
·      Extremavel
·      Rasers utveckling under ett sekel
·      Selektion och avelsframsteg
·      Tävlingsavel

Föreläsningarna kommer hållas över Zoom. Länk får ni kvällen innan föreläsningen.
Vid frågor och om ni vill anmäla er, mejla till kassor@sibiriskkatt.se
För att vara garanterad en plats måste ni ha anmält er senast 18 augusti klockan 20.00

Föreläsningen är gratis för medlemmar i Sällskapet Sibirisk Katt. Är man inte medlem så kostar det 100 SEK att deltaga, det betalas till Swishnummer 123 020 5922 i samband med er anmälan.
Hjärtligt välkomna till två fullspäckade föreläsningar!
/SäSK Styrelse


Vem är Ulrika Olsson?
https://www.pawpeds.com/cms/index.php/en/education/courses/pawacademy-team/ulrika-olsson-eng