Att vara testhem

Sällskapet Sibirisk Katt får många förfrågningar från allergiker som vill testa om de känner av allergi mot sibirisk katt.
Vi vill att fler ska få möjlighet att äga denna fantastiska katt trots allergi. Därför finns det i Sällskapet Sibirisk Katt en grupp som jobbar med att förmedla kontakt mellan allergiker och hem där det finns en eller flera sibiriska katter. Allergikern kan då få chans att komma i kontakt och gosa med en sibirisk katt för att känna av ifall allergiska symptom uppstår. På så sätt kan det kännas säkrare inför ett framtid köp av en sibirisk katt, att man tål rasen och slipper omplacera pga. allergi. Man ska dock ha i åtanke att allergennivån på katterna är individuell. I samma kull kan det födas katter med högre och med lägre halter av Fel d1. Så att man tål en sibirisk katt är ingen garanti för att man tål alla.

Liksom all verksamhet i sällskapet sker även denna med ideell arbetskraft från både testhemsförmedlarna och de hem som tar emot en allergiker för att testa sin allergi.

Att vara testhem

Vi välkomnar fler hem med sibirisk katt som kan tänka sig att ställa upp som testhem. Rasens popularitet växer oerhört snabbt bland annat på grund av att många allergiker klarar rasen. Till följd av detta blir även trycket på vår organisation att ta emot allergibesök väldigt stort! 

  • Hemmet ska ha en eller fler sibiriska katter, fertila eller kastrerade.
  • Sibiriska katten ska vara social och tycka det är ”kul” med besöken.
  • Det är önskvärt att kattägaren är medlem i SäSK för att säkra att testhemmet nås av uppdaterade manualer och information, statistikrapportering och erfarenhetsutbyte. Medlemskap i SäSK är dock inget krav och vi välkomnar alla som har möjlighet att ställa upp som testhem.
  • Som testhem bör ni ha intresse och tid att ta emot besök. Ni kan självklart även under vissa perioder avsäga Er besök genom att maila testhemsförmedlingen.
  • Ni måste inte vara uppfödare, utan gärna ”bara vanlig kattägare”. Det räcker med att ha Sibirisk katt.
  • Det bör ej finnas andra djur i hemmet.

För dig som är testhem och vill skylta med det t.ex. på utställning kan här ladda ned “Jag är testhem!”-skyltar.

“Jag är testhem!”-skylt A4
“Jag är testhem!”-skylt A5

Fyll i formuläret och anmäl ditt intresse.

Anmäl ditt intresse för att bli testhem