Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna inom Sällskapet Sibirisk Katt

Det viktigaste arbetet inom Sällskapet Sibirisk Katt sker i våra arbetsgrupper. Vi har ett antal arbetsgrupper som engagerar många av våra medlemmar på olika sätt.

 

Hälsorådet

Hälsorådet verkar för den Sibiriska kattens hälsa och god avel. Läs mer om Hälsorådet, som består av Amanda Hedrén, Jenny Jönsson, Nina Lindström och Sofie Scholle. E-postadressen till Hälsorådet är halsoradet@sibiriskkatt.se.

Testhem

Gruppen för testhem och allergi består av  Jenna Kårwik och Madeleine Forsman. De arbetar med testhemsverksamheten och förmedlar testhem till allergiker som vill testa och utvärdera sin allergi. Ett besök kostar 50 SEK. Dessa pengar sätts in på PG 37 37 14-5 eller via Swish till 123 020 5922. Glöm inte att skriva att pengarna avser ett testhemsbesök och ditt namn. Kontakta testhemsgruppen på testhem@sibiriskkatt.se.

Nu i covid-19-tider så kommer vi pausa all testhemsverksamhet på obestämd tid. Vi återkommer när vi drar igång igen. Tack för er förståelse och har ni några frågor är det bara att ni hör av er till testhem@sibiriskkatt.se.

Med vänlig hälsning,
Jenna Kårwik och Madeleine Forsman
Testhemsgruppen

SIB-Nytt

Redaktionen ansvarar för föreningens tidning SIB-Nytt som kommer ut 2-4 gånger per år. SIB-Nytt finns tillgänglig på medlemssidorna på hemsidan. Redaktionen som består av Marie Johansson (redaktör) och Madelene Olsson kan kontaktas på sibnytt@sibiriskkatt.se.

Webbgruppen

Per Sautermeister (ansvarig) och Marie Johansson arbetar med uppdateringar och vidareutveckling av föreningens hemsida. Kontakta webbgruppen på webb@sibiriskkatt.se.

Mentorskap

Gruppen består av Jenny Jönsson. Gruppen skall arbeta med frågor avseende ett mentorsprogram inom SäSK.

Utställningskommité

Utställningskommitén arbetar med utställningsfrågor och arrangemang av föreningens klubbmästerskap, och består av Kerstin Lönnqvist (kontaktperson), Jeanette Houdi, Cent Forsman, Susanne Diepholtz och Mikaela Johansson.

Marknadsföring

Cent Forsman (cent.forsman@sibiriskkatt.se) ansvarar för markadsföring som fokuserar på att göra SäSK än mer känt bland kattägare, se till så att SäSK syns på utställningar, skapa fler möjligheter att träffas och rekrytera ännu fler medlemmar samt även jobba med att utveckla föreningens profilmaterial.