Bli medlem

Vill du vara med och stödja föreningens arbete så är du hjärtligt välkommen att bli medlem. 

Som medlem får du 

 • Tillgång till våra medlemsidor som bl.a. innehåller SIB-Nytt, protokoll från styrelsens möten, ytterligare information och guider kring hälsa- och avel.
 • Inbjudan till rasseminarium på hösten och årsstämma med föreläsning om ämnen kopplat till sibiriska katten på våren.
 • Tillgång till fortlöpande information om rasens utveckling.
 • Stöd och råd angående avels-och hälsofrågor genom Hälsorådet som också publicerar resultat av undersökningar av hälsotillstånd mm hos sibiriska katter i Sverige.
 • Medverka på föreningens aktiviteter, kattsamtal och föreläsningar.
 • Samt en massa nya kontakter med kattälskare som vurmar för den sibiriska katten. 
Hur du gör för att bli medlem ser du här under rubriken ”Bli medlem”

Huvudmedlem 250 SEK

Familjemedlem + 50 SEK per person

 • har rätt att delta i aktiviteter
 • har ej rösträtt
 • är ej valbar till styrelsen

 

Medlemsavgifter gäller kalenderår.
För ny medlem som ansluter 1 okt – 31 dec gäller inbetalningen även nästkommande kalenderår.

Medlemmar i de nordiska länderna kan betala sin medlemsavgift till konto
IBAN=SE51 9500 0099 6034 0373 7145, BIC=NDEASESS
Observera att alla kostnader betalas av avsändaren.

 

För uppfödare

Uppfödare kan ansluta sina kattungeköpare och fodervärdar för 100 SEK per person
Uppfödare som är huvudmedlemmar i föreningen kan ansluta sina kattungeköpare och fodervärdar som ej är medlemmar sedan tidigare till ett förmånligt pris.  Priset gäller endast nya medlemmar för det första året.
Det är uppfödaren själv som skickar in ansökan och betalar avgiften för sina kattungeköpare/fodervärdar.

Bli medlem

Så här gör du för att bli medlem

Betala in medlemsavgiften, via Swish till 123 020 5922.  Skriv medlemmens namn i meddelandefältet.

Maila kassor@sibiriskkatt.se

Svar på följande:

 • Vilken typ av medlemsskap inbetalningen avser
 • Ditt namn
 • Din e-post
 • Din fullständiga adress
 • Telefonnummer
 • Ditt stamnamn, om du är uppfödare
 • Om avgiften gäller kattungeköpare eller fodervärd, fyll i uppgifter, namn, adress, tel och e-post på den som ska bli medlem
 • Vilket datum du betalade in.