Funktionärer

Här nedan presenteras styrelsen och övriga funktionärer inom föreningen Sällskapet Sibirisk Katt. 

 

Styrelsen

Ordförande

Linda Ncomo Sjöström

Linda Ncomo Sjöström, Vattholma

ordforande@sibiriskkatt.se

Testhem@sibiriskkatt.se

Kassör & medlemsregistret

image0 (2)

Jenna Kårwik, Norrtälje

kassor@sibiriskkatt.se
jenna.karwik@sibiriskkatt.se
Utbildningsansvarig

Sekreterare

334918665_901137431102833_4903348175152479671_n

Katarina Kiimalainen, Södertälje

katarina.kiimalainen@sibiriskkatt.se

Ledamot

kerstin

Kerstin Lönnqvist, Hestra

kerstin.lönnqvist@sibiriskkatt.se

Ledamot

nina

Nina Lindström, Nykvarn
nina.lindstrom@sibiriskkatt.se
Marknadsföring & SIB-nytt

Ledamot

328689982_6007613789277274_6259941036871213572_n

Marie Johansson, Hällefors
marie.johansson@sibiriskkatt.se
Webb  &, SIB-nytt

Ledamot

Hälsorådet - Amanda Hedrén

Amanda Hedrén, Stockholm
amanda.hedren@sibiriskkatt.se
SIB-nytt & webb

Övriga funktionärer

Revisor
Maria Bark Pettersson, Grythyttan

Revisorsuppleant
Staffan Öqvist, Degerfors

Hälsorådet

Hälsorådet verkar för den sibiriska kattens hälsa och god avel. Det består av Tina Landin, Amanda Hedrén och Nina Lindström som kontaktas via halsoradet@sibiriskkatt.se 

Läs gärna mer här, Hälsorådet

Arbetsgrupper

Testhem

Administratör för testhemmen är Linda Ncomo Sjöström. Ett besök kostar 50 SEK. För kontakt, besök vår sida Besöka ett testhem.

SIB-nytt

Redaktionen ansvarar för föreningens tidning SIB-Nytt som kommer ut 2-4 gånger per år. SIB-Nytt finns tillgänglig på medlemssidorna på hemsidan.
Redaktionen som består av Marie Hero Johansson, Amanda Hedrén samt Nina Lindström och kan kontaktas på sibnytt@sibiriskkatt.se.

Webb

Marie Johansson och Amanda Hedrén arbetar med uppdateringar och vidareutveckling av föreningens hemsida. Kontakta webbgruppen på webb@sibiriskkatt.se.

Utställningskommité

Utställningskommittén arbetar med utställningsfrågor och arrangemang av föreningens klubbmästerskap. Kommittén består av Kerstin Lönnqvist och Katarina Kiimalainen.

Marknadsföring

Nina Lindström ansvarar för markadsföring som fokuserar på att göra SäSK än mer känt bland kattägare, se till så att SäSK syns på utställningar, skapa fler möjligheter att träffas och rekrytera ännu fler medlemmar samt även jobba med att utveckla föreningens profilmaterial. Kontakt sker via  nina.lindstrom@sibiriskkatt.se