Funktionärer

Här nedan presenteras styrelsen samt övriga funktionärer och valberedningen inom föreningen Sällskapet Sibirisk Katt. 

Vi presenterar även en kort sammanfattning av de olika arbetsgrupperna vi har inom föreningen. I beskrivningarna över arbetsgrupperna framgår det kortfattat vad de olika arbetsgrupperna arbetar med samt vilka som ingår i dessa olika grupper.

Styrelsen

Ordförande

Mats Askett

Mats Askett, Östervåla
ordforande@sibiriskkatt.se

Vice ordförande

Cent Forsman

Cent Forsman, Lästringe
cent.forsman@sibiriskkatt.se
Kontaktperson för marknadsföring

Kassör & medlemsregistret

Jenna Kårwik

Jenna Kårwik, Norrtälje
kassor@sibiriskkatt.se
jenna.karwik@sibiriskkatt.se
Kontaktperson för testhemsförmedlingen

Sekreterare

Linda Ncomo Sjöström

Linda Ncomo Sjöström, Vattholma
linda.ncomo.sjostrom@sibiriskkatt.se

Ledamot

Hälsorådet - Jenny Jönsson

Jenny Jönsson, Malmö
jenny.jonsson@sibiriskkatt.se

Ledamot

Marie Johansson

Marie Johansson, Hällefors
marie.johansson@sibiriskkatt.se

Ledamot

Hälsorådet - Amanda Hedrén

Amanda Hedrén, Stockholm
amanda.hedren@sibiriskkatt.se

Suppleant

karin

Karin Ganström Niemi, Boden

Suppleant

ulrika

Ulrika Svensson, Göteborg

Valberedning

Valberedningen består utav;

Mona-Britt Ljustell, Västerås
Anne-Mari Hedbom, Kristinehamn
Ulrika Löfqvist, Uppsala

och kan kontaktas på valberedningen@sibiriskkatt.se

Övriga funktionärer

Revisor

Maria Bark Pettersson, Grythyttan

Revisorsuppleant

Madelene Olsson, Östervåla

Testhem

Marie Johansson, Hällefors
testhem@sibiriskkatt.se

Övriga funktionärer

Redaktör SIB-Nytt

Madelene Olsson, Östervåla
Nina Lindström, Nykvarn
sibnytt@sibiriskkatt.se

Webbmasters

Per Sautermeister, Stockholm
Marie Johansson
, Hällefors
Amanda Hedrén, Stockholm
webb@sibiriskkatt.se

Arbetsgrupper

Det viktigaste arbetet inom Sällskapet Sibirisk Katt sker i våra arbetsgrupper.
Vi har ett antal arbetsgrupper som engagerar många av våra medlemmar på olika sätt.

Hälsorådet

Hälsorådet verkar för den sibiriska kattens hälsa och god avel.
Läs mer om Hälsorådet, som består av Amanda Hedrén, Jenny Jönsson, Nina Lindström och Sofie Scholle.
E-postadressen till Hälsorådet är halsoradet@sibiriskkatt.se.

Testhem

Administratör för testhemmen är Marie Johansson. Ett besök kostar 50 SEK. För kontakt, besök vår sida Besöka ett Testhem

Vi har verksamheten på paus. VI kommer snart starta upp teshemsverksamheten igen. Håll koll på vår hemsida och sociala medier.

Välkomna åter!

SIB-nytt

Redaktionen ansvarar för föreningens tidning SIB-Nytt som kommer ut 2-4 gånger per år. SIB-Nytt finns tillgänglig på medlemssidorna på hemsidan.
Redaktionen som består av  Madelene Olsson samt Nina Lindström och kan kontaktas på sibnytt@sibiriskkatt.se.

Webbgruppen

Per Sautermeister, Marie Johansson och Amanda Hedrén arbetar med uppdateringar och vidareutveckling av föreningens hemsida. Kontakta webbgruppen på webb@sibiriskkatt.se.

Mentorskap

Gruppen består av Jenny Jönsson, Jeanette Houdi och Marianne Engström. Gruppen skall arbeta med frågor avseende ett mentorsprogram inom SäSK.

Utställningskommité

Utställningskommitén arbetar med utställningsfrågor och arrangemang av föreningens klubbmästerskap.

Marknadsföring

Cent Forsman ansvarar för markadsföring som fokuserar på att göra SäSK än mer känt bland kattägare, se till så att SäSK syns på utställningar, skapa fler möjligheter att träffas och rekrytera ännu fler medlemmar samt även jobba med att utveckla föreningens profilmaterial. Kontakt sker via  cent.forsman@sibiriskkatt.se