Funktionärer

Här nedan presenteras styrelsen, övriga funktionärer, valberedningen och de arbetsgrupper vi har inom föreningen Sällskapet Sibirisk Katt. 

 

Styrelsen

Ordförande

Linda Ncomo Sjöström

Linda Ncomo Sjöström, Vattholma
linda.ncomo.sjostrom@sibiriskkatt.se

Vice ordförande

Marie Johansson

Marie Johansson, Hällefors
marie.johansson@sibiriskkatt.se
Ansvarig för Testhemsverksamheten

Kassör & medlemsregistret

image0 (2)

Jenna Kårwik, Norrtälje
kassor@sibiriskkatt.se
jenna.karwik@sibiriskkatt.se
Utbildningsansvarig

Sekreterare

Helén Danielsson, Stockholm

Ledamot

nina

Nina Lindström, Nykvarn
nina.lindstrom@sibiriskkatt.se
Marknadsföring

Ledamot

Madelene Olsson, Östervåla
madelene.olsson@sibiriskkatt.se

Ledamot

Hälsorådet - Amanda Hedrén

Amanda Hedrén, Stockholm
amanda.hedren@sibiriskkatt.se
Funktionär i hälsorådet

Suppleant

karin

Karin Ganström Niemi, Boden
karin.ganstrom.niemi@sibiriskkatt.se

Suppleant

Marie Hedrén, Stockholm
marie.hedren@sibiriskkatt.se

Valberedning

Mats Askett, Östervåla
Kerstin Lönnqvist, Jönköping
valberedningen@sibiriskkatt.se

Övriga funktionärer

Revisor
Maria Bark Pettersson, Grythyttan

Revisorsuppleant
Caroline Tyresgård, Torsborg

 

Hälsorådet

Hälsorådet verkar för den sibiriska kattens hälsa och god avel. Det består av Amanda Hedrén,  Nina Lindström, Sofie Scholle och Madeleine Forsman och de kontaktas via halsoradet@sibiriskkatt.se 

Läs gärna mer här, Hälsorådet

Arbetsgrupper

Testhem

Administratör för testhemmen är Marie Johansson. Ett besök kostar 50 SEK. För kontakt, besök vår sida Besöka ett testhem.

SIB-nytt

Redaktionen ansvarar för föreningens tidning SIB-Nytt som kommer ut 2-4 gånger per år. SIB-Nytt finns tillgänglig på medlemssidorna på hemsidan.
Redaktionen som består av  Madelene Olsson samt Nina Lindström och kan kontaktas på sibnytt@sibiriskkatt.se.

Webb

Marie Johansson och Amanda Hedrén arbetar med uppdateringar och vidareutveckling av föreningens hemsida. Kontakta webbgruppen på webb@sibiriskkatt.se.

Mentorskap

Gruppen består av Jeanette Houdi och Marianne Engström. Gruppen skall arbeta med frågor avseende ett mentorsprogram inom SäSK.

Utställningskommité

Utställningskommitén arbetar med utställningsfrågor och arrangemang av föreningens klubbmästerskap.

Marknadsföring

Nina Lindström ansvarar för markadsföring som fokuserar på att göra SäSK än mer känt bland kattägare, se till så att SäSK syns på utställningar, skapa fler möjligheter att träffas och rekrytera ännu fler medlemmar samt även jobba med att utveckla föreningens profilmaterial. Kontakt sker via  nina.lindstrom@sibiriskkatt.se