Hedersmedlemmar

Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt kan besluta om och utge ett hedersmedlemskap. Detta ges till medlemmar som har gjort en insats för föreningen utöver det vanliga.

Ett hedersmedlemskap ska inte utgå för ordinarie arbete inom föreningen. Det skall vara något som uppenbart och påvisbart har bidragit till föreningen, eller i föreningens syfte och uppdrag utöver det vanliga. Önskvärt att insatsen medlemmen har gjort har varat över längre tid, och inte är en enstaka händelse eller insats.

Hedersmedlem kan nomineras av styrelse eller av en enskild medlem. Nomineringen ska innehålla namn och en motivering för personens exceptionella insatser för föreningen.

Ett hedersmedlemskap innebär
  • Ett livslångt medlemskap i föreningen enligt vad som gäller för huvudmedlem, utan att betala någon avgift. En hedersmedlem kan i likhet med vanlig medlem uteslutas enligt vad som anges i föreningens stadgar §4 Medlemskap
  • Att personen inte erlägger någon avgift på föreningens egna arrangemang
  • En presentation med namn och motiveringen till hedersmedlemskapet på ett sätt som styrelsen finner lämpligt från tid till annan. Exempelvis via hemsidan, SIB-Nytt eller annat sätt.
  • Ett diplom med utmärkelsen och motivering skriftligt som personen själv mottar. Diplomet delas ut på årsmöte, rasseminarium eller motsvarande tillfällen där föreningens medlemmar är inbjudna.

Våra hedersmedlemmar

Eva Gunnarsson
Hedersmedlem sedan 2012-03-24

Eva Gunnarsson är en av tre grundare till Sällskapet Sibirisk Katt och har bidragit med stora insatser för föreningen och den sibiriska rasens utveckling.

Gunilla Bogren
Hedersmedlem sedan 2012-03-24

Gunilla Bogren är en av tre grundare till Sällskapet Sibirisk Katt och har bidragit med stora insatser för föreningen och den sibiriska rasens utveckling.

Vera Brännström
Hedersmedlem sedan 2012-03-24

Vera Brännström är en av tre grundare till Sällskapet Sibirisk Katt och har bidragit med stora insatser för föreningen och den sibiriska rasens utveckling.

Gunilla Wikström
Hedersmedlem sedan 2015-10-17

Gunilla Wikström importerade de första tio sibiriska katterna till Sverige från Ryssland år 2000 tillsammans med Vera Brännström. Gunilla Wikström hade stor kunskap om såväl katter som om import och karantän. Hon visade också ett exceptionellt engagemang då hon och hennes man fick tillstånd av Jordbruksverket att inrätta enskild karantän i hemmet.

Gunilla var vidare pionjär för avel av den sibiriska katten i Sverige och hennes insatser och kunskap har haft en stor betydelse för rasens fortsatta utveckling.

Tack vare Gunilla Wikströms och Vera Brännströms initiativ och arbete har vi idag en frisk sibirisk kattras i Sverige med många tusen underbara sibiriska katter som kära familjemedlemmar hos många tacksamma ägare.