Hälsorådet

Sällskapet Sibirisk Katt verkar för att uppfödarna ska bedriva en sund avel för rasen sibirisk katt genom samarbete med varandra.
För att stötta föreningens medlemmar och uppfödare har det satts ihop ett Hälsoråd
som framförallt kommer att hålla viss uppsikt över avelsbasen och hälsoläget för sibirisk katt i Sverige. Hälsorådet har även koll på vad som händer i utlandet och inom forskningen, både för rasen samt även generellt för kattfronten.
Hälsorådet kommer sedan förse medlemmarna kontinuerligt med information och guider som stöd för att underlätta att en sund avel bedrivs. 

Hälsorådet för sibirisk katt

Hälsorådet arbetar med att

Sjukdomsinformation

Som medlem i föreningen kan du få råd och hjälp om din katt eller ditt katteri drabbas av någon sjukdom eller liknande som du kanske inte vet så mycket om.
Då kan du alltid i förtroende vända dig till Hälsorådet. Uppgifterna hålls helt konfidentiellt inom Hälsorådet om du vill det. Detta så du som uppfödare och/eller dina katter inte riskerar att pekas ut som smittspridande eller något annat otrevligt för att du vill ha hjälp eller råd.

Hälsorådet består av Tina Landin, Amanda Hedrén och Nina Lindström

Som medlem kan du kontakta hälsorådet via halsoradet@sibiriskkatt.se