Hälsorådet

Sällskapet Sibirisk Katt verkar för att uppfödarna ska bedriva en sund avel för rasen sibirisk katt genom samarbete med varandra.
För att stötta föreningens medlemmar och uppfödare har man därmed satt ihop ett Hälsoråd.
Framförallt kommer hälsorådet att hålla viss uppsikt över avelsbasen och hälsoläget för sibirisk katt i Sverige. Men man har även koll på vad som händer i utlandet och inom forskningen, både för rasen samt även generellt för kattfronten.
Hälsorådet kommer sedan förse medlemmarna kontinuerligt med information och guider som stöd för att underlätta att en sund avel bedrivs. 

Hälsorådet för sibirisk katt

Hälsorådet arbetar med att

Sjukdomsinformation

Som medlem i föreningen kan du få råd och hjälp om din katt eller ditt katteri drabbas av någon sjukdom eller liknande som du kanske inte vet så mycket om.
Då kan du alltid i förtroende vända dig till Hälsorådet. Uppgifterna hålls helt konfidentiellt inom Hälsorådet om du vill det. Detta så du som uppfödare och/eller dina katter inte riskerar att pekas ut som smittspridande eller något annat otrevligt för att du vill ha hjälp eller råd.

Hälsorådet består av

Hälsorådet - Amanda Hedrén

Amanda Hedrén

64685174_2280459725372906_3215106088496005120_n

Jenny Jönsson

Hälsorådet - Nina Lindström

Nina Lindström

Hälsorådet - Sofie Scholle

Sofie Scholle

Som medlem kan du kontakta hälsorådet vid ev. frågor och funderingar.
Mejla till halsoradet@sibiriskkatt.se