Rapportfunktioner

 

Sällskapet Sibirisk Katt jobbar aktivt med att kartlägga hälsan hos rasen. Vårt mål är att bibehålla en sund ras och för att kunna nå det målet måste vi ha kunskap om hur hälsoläget ser ut inom rasen. Ju mer information vi får in, desto bättre blir vår kunskap, och vi kan säkerställa att vår avel går i rätt riktning.
Vi kan också i tid se om sjukdomar eller defekter börjar öka inom rasen och i så fall komma med potentiella avelsrekommendationer.

För att skaffa oss kunskap om hälsan hos rasen jobbar vi med olika typer av enkäter/ rapportfunktioner. Vi genomför dels en större hälsoundersökning vartannat år och har dels tre permanenta rapportfunktioner här nedan vars resultat redovisas i sammanställd form årligen. Vi tackar på förhand för att ni vill hjälpa till i arbetet med att bibehålla vår ras sund genom att använda rapportfunktionerna nedan!

Information från vissa rapportfunktioner har vi även öppna register för. I dagsläget har vi tre olika öppna register, dessa är för inrapporterade testresultat för PKD, PK-brist samt för blodgrupp. Längre ned på denna sida finner du länkar till de olika öppna registren vi tillhandahåller.

Sällskapet Sibirisk Katts rapportfunktioner

Fullmakt

Om du vill rapportera testresultat eller sjukdom för en katt som du tidigare varit ägare till så krävs en fullmakt från nuvarande ägare.
Använd då denna fullmakt: Fullmakt för anmälan av testresultat eller sjukdom

Sjukdoms- och defektanmälan

Här rapporterar du in om en specifik katt fått en sjukdom eller defekt. Detta är ett komplement till hälsoenkäten som genomförs vartannat år, men till skillnad från den kan inte denna enkät fyllas i anonymt. Detta då syftet, förutom att ge en bild av hälsan hos rasen, även är att vi ska kunna se om vissa sjukdomar är mer förekommande inom vissa linjer. Vi behandlar dock all information konfidentiellt och lämnar aldrig ut informationen om du inte aktivt medgivit detta i enkäten.

Testresultat för PKD, PK-brist & blodgrupp

Via detta formulär kan du rapportera in testresultat för ultraljudsscanning och DNA-test för njursjukdomen PKD (Polycystic Kidney Disease) samt resultat för DNA-test gällande blodbristsjukdomen PK-brist (Pyruvate Kinase deficiency). Man kan även anmäla testresultat (både DNA och serologiskt) för blodgrupp. Enbart ägaren till katten kan anmäla testresultatet (alt. med fullmakt) och kopia på testresultatet krävs.

Bortgångsrapportering

Här anmäler du om din katt avlidit eller avlivats. Denna funktion är endast avsedd för katter över 12 veckors ålder. Kattungar som avlidit innan dess skall rapporteras i kullrapportering. Syftet med bortgångsrapporteringen är att få fram en medellivslängd för vår ras och även se vad orsaken till våra katters bortgång är. Rapporten kan fyllas i anonymt om man så önskar.

Kullrapportering

Här rapporterar du in när du haft en kull. Detta görs även om det varit en helt problemfri förlossning och kull då detta är precis lika viktig information som om något gått fel. Syftet är att ge en bild av hur förlossningar och hälsan hos kattungar ser ut inom vår ras. Rapporten kan fyllas i anonymt om man så önskar och fylls i en gång per kull man haft. Man kan fylla i retroaktivt för kullar man haft tidigare.
Plötsliga dödsfall

Ibland går det också så illa att katter med HCM bara dör knall och fall. Det går inte att veta om en katt som dött plötsligt hade HCM eller om den dog av någon annan sjukdom om man inte obducerar katten. Vi rekommenderar att alla Sibiriska katter som dör plötsligt eller av sjukdom obduceras så att dödsorsaken kan fastställas.

Obduktionsresultatet ska sedan rapporteras in till Hälsorådet för att föras in i SäSKs register över döda katter. Det finns till för att vi ska kunna se medellivslängd och dödsorsak hos våra katter och lära oss mer om hur gamla de blir och vad de vanligen avlider av.

Information om hur man förvarar och skickar sitt djur för obduktion till Statens Veterinärmedicinska Anstalt:
https://www.sva.se/analyser-och-produkter/skicka-in-prover-och-djurkroppar

Information om obduktion från PawPeds:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/obduktionsinfo.doc

Obduktionsblankett från PawPeds:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/obduktionsblankett.doc

Sällskapet Sibirisk Katts öppna register

Sällskapet Sibirisk katts Hälsoråd administrerar öppna register med testresultat för olika hälso- och sjukdomstester. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna förmedla informationen till ägare av sibiriska katter samt och underlätta i avelsarbetet mot en hälsosam ras.

Vi uppmuntrar alla som har testat sina katter för nedanstående sjukdomar att bidra till kunskap och öppenhet inom rasen genom att skicka in testresultat via våra rapportfunktioner. För att få med din katt i de öppna registren ställer Hälsorådet kravet att du som ägare till katten rapporterar in resultatet, att du bifogar kopia på testblankett, journalkopia eller dylikt, samt godkänner öppen publicering.