Fodervärd sökes

På denna sida presenterar vi medlemmarnas annonser för katter som de söker fodervärd till. Det är endast medlemmar i Sällskapet Sibirisk Katt som får annonsera ut sina fodervärdskatter. 

Ibland behöver våra medlemmar fodervärdar åt deras avelskatter. Det kan vara att katten inte funkar i kattgruppen hemma, att man vill hålla nere på antalet katter och därmed ökad risk för smitta hemma, att honkatterna inte ska bli stressade av en fertil hane i hemmet (och risk för tjuvparning) samt andra skäl. 

Samtliga SVERAK anslutna uppfödare ska använda sig av SVERAK’s framtagna fodervärdsavtal. I avtalet står det bland annat att ägaren (uppfödaren) ska stå för avelsrelaterade kostnader så som hälsotester, avelsrelaterade veterinärkostnader samt merkostnader som foder och sand under kull. De vardagliga kostnaderna som fodervärden står för är foder och sand när katten inte har kull, vaccinering, veterinärkostnader som ej är avelsrelaterade mm.

Är du osäker på om uppfödaren följer SVERAK’s avtal kan du alltid kontakta uppfödarens kattklubb för vägledning.

Att vara fodervärd åt en hankatt innebär (enligt SVERAK’s avtal) att hanen max får ge 5st kullar med minst två levande kattungar som uppnår en ålder om 12 veckor. Skulle endast en levande kattunge uppnå en ålder om 12 veckor för max-antalet kullar överskridas 1 gång. 
Uppfödaren kan välja att ha färre antal kullar än 5 i avtalet men aldrig fler. 
Oavsett antal kullar övergår hanen kostnadsfritt till fodervärden vid max 5 års ålder. (Uppfödaren kan ha en kortare tidperiod i avtalet exempelvis 3 år)

Fodervärden ska meddela ägaren när katten visar tecken på att bli fertil. En hankatt blir fertil vanligtvis mellan 7-12 månaders ålder. Tecken på att hankatter är fertil kan vara att han börjar ropa efter honor, att urinen luktar starkare och att han i värsta fall börjar strila (kissmarkera).
Skulle hanens fertila beteende innebära en sanitär olägenhet för fodervärden ska denne meddela ägaren/uppfödaren om detta. Inom 30 dagar från dess att ägaren blivit meddelad om detta måste denne hitta en lösning som accepteras av fodervärden.

När hankatten träffar honor för parning och om detta ska ske i fodervärdens hem måste detta avtalas om inför varje parning. 
En parning sker under ca 2-4 dagar, ett begränsat och lättstädat utrymme är bra att ha för parning (exempelvis tvättstuga, större badrum eller liknande). Detta då det kan bli alldeles för mycket stress för katten att få tillgång till ett helt hus/lägenhet och parning då kanske inte sker.

Att vara fodervärd åt en honkatt innebär (enligt SVERAK’s avtal) att honan max får ge 2st kullar med minst två levande kattungar som uppnår en ålder om 12 veckor. Skulle endast en levande kattunge uppnå en ålder om 12 veckor för max-antalet kullar överskridas 1 gång. 
Uppfödaren kan välja att ha färre antal kullar än 2 i avtalet men aldrig fler. 
Oavsett antal kullar övergår honan kostnadsfritt till fodervärden vid max 5 års ålder. (Uppfödaren kan ha en kortare tidperiod i avtalet exempelvis 3 år)

Fodervärden ska meddela ägaren när katten visar tecken på att bli fertil. En honkatt kan börja löpa allt mellan 4-månaders ålder till 2-års ålder även om det är vanligast någonstans mellan 6-mån till 1-års ålder. Tecken på att honkatten är i löp kan vara att hon blir mer kelig och för upp bakdelen när man klappar henne. Vissa honor ropar efter en hane och upplevs mer rastlösa vid löp. En del honor har så kallade “tysta löp”, där det kan vara svårt att se tecken på om honan är i löp eller ej. Vissa honor kan kissmarkera vid löp.

Skulle honans fertila beteende innebära en sanitär olägenhet för fodervärden ska denne meddela ägaren/uppfödaren om detta. Inom 30 dagar från dess att ägaren blivit meddelad om detta måste denne hitta en lösning som accepteras av fodervärden.

En honkatt får inte paras tidigare än vid 10 månaders ålder (SJVFS 2020:8)
Parningen sker under ca 2-4 dagar, ett begränsat och lättstädat utrymme är bra att ha för parning (exempelvis tvättstuga, större badrum eller liknande). Detta då det kan bli alldeles för mycket stress för katten att få tillgång till ett helt hus/lägenhet och parning då kanske inte sker.

Lägg in annons för fodervärd sökes

Som medlem i föreningen kan du som uppfödare annonsera ut din katt som du söker fodervärd till. 

Fodervärd sökes