Ansök om uppfödarlistan

Fyll i och skicka in formuläret om du är medlem i Sällskapet Sibirisk Katt och uppfödare och önskar stå på uppfödarlistan. Om du har tekniska problem med formuläret, kontakta webb@sibiriskkatt.se

Välj det landsprefix som står först i stamnamnet

Katteriets stamnamn enligt stamnamnsbeviset – utan landsprefixet – t.ex. Katteriets

Uppfödarens för- och efternamn

Ort där uppfödningen finns

Län eller land (om ej Sverige) där uppfödningen finns

URL på formen http://www.katteri.se

URL på formen http://www.facebook.com/xxxxxx

URL på formen https://www.instagram.com/xxxx

Är uppfödaren medlem i SäSK samt uppfödningen är aktiv och ska visas på uppfödarlistan?