SäSK välkomnar

På Sällskapet Sibirisk Katts årsmöte valdes nya medlemmar in på flera poster. Vi hälsar hela gänget varmt välkomna och ser fram emot ett mycket spännande år tillsammans för att fortsätta arbetet med att främja den Sibiriska kattens fortsatta hälsa, god avel och en härligt samverkan mellan medlemmarna!

Vi välkomnar den nya styrelsen som valdes enligt följande:
Anna Elmdahl, ordförande
Roseanne Forslund, vice ordförande
Linda Larsson, sekreterare
Per Sautermeister, ledamot
Marina Johansson, ledamot
David Eriksson, ledamot

Sedan förra året valdes och kvarstår också detta år
Kerstin Lönnqvist, kassör
Denise Rydblom, ledamot

Som ny valberedning välkomnar vi förutom Titti Backteman som är kvar sedan förra året även Annelie Eriksson och Ulrika Svensson.

På styrelsens konstituerande möte valdes även Katerina Pergament till redaktör för SIB-Nytt som vi varmt välkomnar till fortsatt arbete och utveckling med vår fina tidning.

Vi ser fram emot detta verksamhetsår med stor glädje och tillförsikt!

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt