SäSK tackar

Sällskapet Sibirisk Katt vill framföra ett innerligt, varmt tack till de medlemmar som lämnat över stafettpinnen vid årsmötet. Det är många timmars arbete och ett stort engagemang som fått avlösning, och vi hoppas att se flera av er fortsätta för föreningens utveckling och för den Sibiriska kattens hälsa och god avel på ett eller annat sätt i framtiden.

Vårt stora tack riktar vi till:

Ewa Bertram, Marie Björk och Martin Rogetzky för engagemang och arbete i styrelsen under lång tid.

Inger Berger för ett under lång tid engagerat och oförtröttligt arbete för SäSK tidning SIB-Nytt.

Valberedningens Karin Zartmann och Gunilla Johansson (tillsammans med Titti Backteman som kvarstår) för ett föredömligt professionellt arbete som resulterat i en styrelse med såväl god kemi och samarbetsförmåga som hög kompetens, geografisk spridning och en ökande genusbalans!

Ni som lämnat stafettpinnen nu har lämnat en grund för Sällskapet Sibirisk Katt att jobba vidare från. Vi kommer göra vårt bästa att vidare förvalta det goda som tidigare skapats.

Självklart vill vi också rikta ett stort, varmt tack till alla som jobbat under förra verksamhetsåret och som hänger med ett år till!

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt