Stadgar, poströst och fullmakt

Vi har noterat att SäSKs stadgar inte varit helt korrekt uppdaterade efter tidigare års stadgeändrande beslut på årsstämmor, senast 2012-03-24. Vi har nu gjort en genomgång, och publicerat reviderade stadgar. Styrelsen föreslår också, i verksamhetsplanen för 2014, att göra en fullständig översyn av stadgarna.

Som en konsekvens av uppdateringen har rutinen för poströstning uppdaterats.

En instruktion om poströstning inför årsmötet 2014 är inlagd på medlemssidorna under https://www.sibiriskkatt.se/medlemssidor/protokoll. Klicka på år 2014. Där finns också exempel på en fullmakt.