SäSK säger NEJ till trakasserier och näthat

Gilla och dela gärna på Facebook om du är med oss i kampen mot trakasserier och näthat. [facebook_like_button]

[divider]

Flera av våra medlemmar har blivit utsatta för anonymt näthat på olika sätt över tid. Exempel är

  • Mycket obehagliga och felaktiga mail som skickas av fejkade mailadresser i uppfödares stamnamn från falska stamnamns adresser.
  • Intrång i Facebookgrupper.

Utöver detta har flera av våra medlemmar råkat ut för anmälningar till Länsstyrelsen för vanvård av sina katter (vilket i alla av oss kända fall är utredda av Länsstyrelsen och avskrivna utan anmärkning). De anmälda personerna sköter sina katter utan någon som helst anmärkning.

En medlem och uppfödare som råkat signifikant illa ut är Sanna Lindgren med uppfödningen SE*Sinsiew’s. Någon, ännu okänd part, har registrerat en falsk mailadress i Sannas uppfödnings namn, ”se-sinsiews@hushmail.com”, och skickat ett kränkande mail samt felaktiga mail bl.a. till flera av våra medlemmar och oss som förening. Detta är polisanmält och under utredning.

Sällskapet Sibirisk Katt vill tydligt uttala vårt stöd för Sanna, hennes familj och uppfödning, samt självklart också till alla övriga som drabbats. Vi uttrycker samtidigt vårt starka avståndstagande för det den/de anonyma personen/erna gjort.

Om någon får mail eller meddelande från Sanna eller hennes uppfödning som är formulerat på ett oväntat sätt, kontakta ordforande@sibiriskkatt.se så säkerställer vi att detta biläggs pågående polisutredning.

SäSKs styrelse erbjuder sedan en tid stöd till de som är drabbade av dessa trakasserier. Vi bidrar främst med medmänskligt stöd, men även i att t.ex. samordna bevis att bilägga polisutredningen och kommande rättsprocess. Om det är samma person/er står bakom det som hänt flera medlemmar, kan mer bevis kan leda till att detta kan stoppas och lagföras.

Om man är drabbad, läs mer på t.ex. Juridikinstitutets hemsida www.juridikinstitutet.se/anmalan Viktiga råd från Juridikinstitutet om man drabbas:

  • Bevissäkra (läs på juridikhusets hemsida hur du gör för att det ska gälla som bevis i rätten)
  • Polisanmäl
  • Stäm

OM PERSON/ER BAKOM DESSA TRAKASSERIER LÄSER DETTA UPPMANAR VI ATT OMEDELBART AVSLUTA DETTA AGERANDE.

Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt
Anna Elmdahl (ordf), Roseanne Forslund (v ordf), Kerstin Lönnqvist, Marina Johansson, Per Sautermeister, Linda Larsson, David Eriksson

[divider]

Distribution: Detta meddelande skickas till alla SäSK-medlemmar via mail, anslås på SäSK hemsida,
samt länkas på FB-gruppen Sibirisk Katt (som ej är SäSK-organ men där vi samverkar i denna fråga).