SäSK finns nu på Facebook

För att öka tillgängligheten och intresset för föreningen för medlemmar och blivande medlemmar har Sällskapet Sibirisk Katt nu en officiell Facebooksida. Detta ger SäSK större möjligheter att nå ut med nyheter och information. Sidan är en kanal för att sprida vår information, inte ett diskussionsforum.

Facebooksidan hittar du på http://www.facebook.com/sallskapetsibiriskkatt

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt