Handlingar till extra årsmötet utskickade

Årmöteshandlingarna inför det extra årsmötet i Stockholm den 8 november har idag skickats ut med e-post till alla medlemmar. Handlingarna finns också tillgängliga för alla medlemmar här på hemsidan under medlemssidorna.

Årsmötet kommer att inledas med hur föreningen utvecklats under året, och planen framåt.

En instruktion om poströstning inför det extra årsmötet 2014 är inlagd på medlemssidorna under https://www.sibiriskkatt.se/medlemssidor/protokoll. Klicka på år 2014. Där finns också exempel på en fullmakt.

Varmt välkomna till årsmötet och rasseminariet i Stockholm den 8 november!

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt