Motioner och styrelsenomineringar

Vi vill påminna om att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Det är även hög tid att nominera styrelsekandidater till valberedningen då deras förslag ska vara klart till den 15 januari.

Årsmötet kommer att hållas i Solna 28 mars.

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt