Kallelse till årsmöte och rasseminarium 2015

Härmed kallas Sällskapet Sibirisk Katts medlemmar till årsmöte och rasseminarier. Sedvanliga årsmöteshandlingar publiceras på medlemssidorna på SäSKs hemsida en månad innan mötet. Kom ihåg! Betala medlemsavgiften senast 28 februari för rösträtt på årsmötet.

[box]

Program

Lördag 28 mars

10.00 Kaffe
10.30 Årsmöte, ordförande inleder
Lunch
Rasseminarium:
”Årets Sibiriska Katt”
”Allergienkäten, hur har det gått?”
”Parningskombinationer utifrån HCM-perspektivet” – Johanna Fager, Hälsorådet

Efter dagen bjuder vi på mingel och lättare förtäring med alkoholfri dryck. Önskas annan dryck kan det medtagas.

Söndag 29 mars

9.30 Rasseminarium
”Genetik” – Dagny Dickens
12.00 Lunch
13.00 Frågor till Dagny
Ca 15.30 avslut och kaffe

Söndagen kostar 200kr/person. Betalas vid anmälan.

[/box]

Anmälan och kostnad

Anmäl deltagande till kassor@sibiriskkatt.se senast 10 mars. Ange följande

  • vilken/vilka dagar du vill delta
  • allergier och specialkost
  • dina frågor om genetik till Dagny Dickens inför frågestunden på söndagen
  • Rasseminariet söndag kostar 200:- som betalas in på SäSK plusgiro 373714-5 senast 10 mars

Lördagen är kostnadsfri för medlemmar.
Kursmaterial kommer att säljas på plats, medtag kontanter (20 kr)
OBS! Avgiften betalas inte tillbaka vid återbud senare än 10 dagar innan seminariet. Lokalen rymmer 50 personer, först till kvarn gäller.

Förtäring

SäSK bjuder på förtäring under lördagen och det ingår i söndagens avgift.

Plats och transport

Studiefrämjandets lokaler i Solna Strand (Korta gatan 9, Solna) i Stockholm.

Transport enklast med t-bana. Blå linje mot Hjulsta till station Solna Strand. Resan tar 10 minuter från T-Centralen.
Parkering finns i området.

[divider]

Parningskombinationer utifrån HCM-perspektivet

Lördagen 29 mars
Efter Årsmötet håller Johanna Fager från Hälsorådet en föreläsning i hur alla som skulle vilja eller idag ägnar sig åt avel av Sibiriska katter kan analysera parningskombinationer utifrån HCM-perspektivet.

Föreläsningen kommer bl.a. att innehålla

  • Källor för att hitta HCM-information
  • Första steget för att göra en analys och tolkning.
  • Frågor och diskussion om det som berörts på seminariet

Vi planerar till en mer djupgående föreläsning om HCM-analys för de med djupare kunskap vid ett senare tillfälle under året.

Tillfälle till frågor och diskussion finns självklart.

Om tid medges har vi grupparbeten runt Sällskapet Sibirisk Katts verksamhet och arbete framåt. Tillfälle att diskutera med många funktionärer ur såväl styrelse som arbetsgrupper ges under eftermiddagen både i grupparbeten och vid fika.

Rasseminarium: Genetik

Söndagen 29 mars
Förmiddag: Färgkartan på svenska – hjälpmedel för kattuppfödare

Eftermiddag: Ställer vi frågor till Dagny

Vi är stolta att presentera ett av många önskat seminarium om Genetik – att få hjälp med att färgbestämma dina katter/kattungar, och reflektioner över hur kattraser utvecklas över tid.

Kursmaterialet kostar 20 kronor, medtag kontanter för detta, meddela gärna om du vill ha kursmaterial i din anmälan. Skriv gärna ner frågor du skulle vilja ställa till Dagny, frågorna ställs anonymt.

Dagny Dickens
Dagny Dickens

Varmt välkomna önskar
Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt