Reviderade stadgar 28 mars 2015

På årsmötet 28 mars 2015 beslutades för andra gången att bifalla styrelsens samtliga fem förslag på stadgeändringar. Det innebar att dessa stadgeändringar trädde i kraft omedelbart på årsmötet. Dessa stadgeändringsförslag beslutades för första gången på det extra årsmötet 8 november 2014.

De reviderade och nu gällande stadgarna finns på hemsidan:

https://www.sibiriskkatt.se/foreningen/stadgar/

och här även som pdf:

Stadgar 2015-03-28