Hälsorådet lägger i nästa växel

Vi välkomnar Marie Holmberg och Katarina Sjöberg som förstärker SäSKs hälsoråd från och med nu och kommer jobba tillsammans med Johanna Fager och Lotta Rydell.

Hälsorådet fortsätter på inslagen väg med medlemsservice i form av att besvara parningsförfrågningar, i huvudsak runt HCM. De fortsätter även det viktiga arbetet med att skriva artiklar, hålla föreläsningar och diskussioner med medlemmarna vid vårens årsmöte samt höstens rasseminarium, där vi firar den Sibiriska katten 15-årsjubileum i vårt land.

Under året kommer hemsidan fortsätta utvecklas med flera viktiga områden, t.ex. artiklar runt HCM, stamboksstatistik, och svar på frågor som återkommande ställs till Hälsorådet. Här kommer teamet att få ytterligare hjälp av Joanna Nilsson som avlastar med analyser och med att sammanställa och skriva artiklar, samt lägga in information som kan tänkas vara medlemmarna till gagn.

Läs mer om Marie och Katarina i SIB-Nytt nr 1 2015 som finns på medlemssidorna.

Varmt välkomna till Hälsorådet!

Styrelsen