Nya rapportfunktioner från Hälsorådet

Hälsorådet lanserar nu två nya rapportfunktioner som, tillsammans med den tidigare införda bortgångsrapporteringen, nu ligger permanent på undersidan Rapportfunktioner under Hälsa & Avel. Alla tre har till syfte att kartlägga hälsan hos rasen, men ur lite olika infallsvinklar.

Bortgångsrapporteringen är till för att anmäla om en katt avlidit eller avlivats. Syftet är att få fram en medellivslängd för rasen, samt att se vilka orsakerna till våra katters bortgång är. Rapporten kan fyllas i anonymt om man så önskar. Denna funktion är dock endast avsedd för katter över 12 veckors ålder. Kattungar som avlidit innan dess skall rapporteras i kullrapportering.

Länk till bortgångsrapportering

Kullrapporteringen fylls i en gång för varje kull man haft. Detta görs även om det varit en helt problemfri förlossning och kull då detta är precis lika viktig information som om något gått fel. Syftet är att ge en bild av hur förlossningar och hälsan hos kattungar ser ut hos vår ras. Rapporten kan fyllas i helt anonymt om man så önskar. Man kan fylla i retroaktivt för kullar man haft tidigare.

Länk till kullrapporteringen

Vi återinför även den gamla sjukdoms- och defektanmälan. Denna funktion är till för att rapportera in om en specifik katt fått en sjukdom eller defekt. Syftet är att vi ska kunna se om vissa sjukdomar är mer förekommande inom vissa linjer. Självklart behandlas all information konfidentiellt och vi lämnar aldrig ut informationen om du inte aktivt medgivit detta i enkäten.

Länk till sjukdoms- och defektanmälan

Vårt mål är att bibehålla en sund ras och för att kunna nå det målet måste vi ha kunskap om hur hälsoläget ser ut inom rasen. Vi tackar på förhand för att ni vill hjälpa till i arbetet genom att använda rapportfunktionerna.

Hälsorådet, Sällskapet Sibirisk Katt