Årets Sibiriska katt – nya regler

Under våren 2015 har nya regler för Årets Sibiriska katt utformats. Under rasseminariet i slutet av mars presenterades ett förslag och närvarande medlemmar fick då möjlighet att påverka. I slutet av maj beslutade styrelsen att det omarbetade förslaget ska gälla from 2015.

Presentationen har utökats med text och förklaringar och den finns på medlemssidorna under Dokument.

Hoppas ni blir nöjda över de förändringar som gjort!

Susanne Diepholtz
Joanna Nilsson
Annika Ågren