Medlemsskap för kattungeköpare och fodervärdar

Du vet väl att du som är medlem och uppfödare har möjligheten att ansluta dina kattungeköpare och fodervärdar till SäSK för bara 100 kr första året? Då ger du dem möjlighet att ta del avföljande:

• Tillgång till våra medlemsidor som bl.a. innehåller SIB-Nytt, hälsoinformation, protokoll från styrelsens möten samt annan nyttig information.

• Inbjudan till rasseminarium på hösten och årsstämma med föreläsning om ämnen kopplat till Sibiriska katten på våren.

• Tillgång till fortlöpande information om rasens utveckling.

• Stöd och råd angående avels- och hälsofrågor genom Hälsorådet som också publicerar resultat av undersökningar av hälsotillstånd mm hos Sibiriska katter i Sverige.

• Medverka på föreningens aktiviteter.

Samt en massa nya kontakter med kattälskare som vurmar för den Sibiriska katten.

För medlemmar anslutna 1 oktober – 31 december, gäller medlemskapet till 31 december nästkommande kalenderår.

Betala in medlemsavgiften på plusgirokonto: 37 37 14-5. Skriv medlemmens namn i meddelandefältet. Skicka e-post med namn,adress, e-postadress och telefonnr på medlemmen, samt ange ditt stamnamn, till kassor@sibiriskkatt.se.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen
Sällskapet Sibirisk Katt