Fantastiskt firande av rasens 15 år i Sverige!

Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt vill framföra vårt stora, varma tack till alla som engagerat sig för vårt lyckade firande av att den Sibiriska katten funnits 15 år i vårt land! 27 medlemmar från hela landet samlades i Skellefteå, dit de första katterna anlände för karantänvistelse, och helgen speglade den resa som de Sibiriska katterna gjort i Sverige.

För att denna helg skulle bli verklighet har många lagt mycket engagemang och tid, vi vill tacka alla som bidragit i smått och stort, och vi vill speciellt framföra vårt stora, varma tack till:

Olga Sizova som kom till oss från Ryssland. Olga berättade och förklarade den sibiriska kattens ursprung, inte bara rasstandarden utan VARFÖR den är skriven som den är, både med bilder och levande katter.

Gertrud Burman, Chefsveterinär, som inledde och berättade om karantäntiden då de första Sibiriska katterna anlände. Hon pratade också om sina erfarenheter av sibiriska katters hälsa samt i allmänhet. Glädjande noterade vi att Gertrud sa att ”Det är svårt att prata om den Sibiriska kattens sjukdomar, då detta är en så frisk ras”.

Monica Wennerstén presenterade Eva Gunnarssons berättelse om den första tiden med Sibiriska katter i Sverige. Monica förmedlade både de glädjefyllda stunderna men också de svårigheter som mött de tidiga uppfödarna för 15 år sedan. Tack också till Eva för att vi fick chansen att via Monica dela den viktiga och gripande berättelsen.

Johanna Fager som föreläste å Hälsorådets vägnar om hur vi kan fortsätta förebygga HCM och jobba för att vår ras även fortsättningsvis ska hållas frisk.

Sist men inte minst vill styrelsen framföra ett varmt tack till hela arbetsgruppen som gjort ett makalöst arbete med helgen. Utan er hade vi aldrig kunnat skapa en helg som denna! Arbetsgruppen bestod av: S*Tallkatten Monica Wennerstén, SE*Alerias Susanne Vikström, S*Vintermarkens Erika Edvardsson, SE*Arwatis Ewa Lahti, S*Altaicas Catharina Petersén och S*Siberietass Helena Broman.

Rasseminariet var en mycket uppskattad, trevlig och minnesvärd tillställning både av inbjudna talare och av våra närvarande medlemmar. En mer utförlig rapport kommer i SIB-Nytt nr 4, 2015.

olga_sizova
Olga Sizova