Resultat av SäSK nyfiken på 1

I den första minienkäten under rubriken SäSK nyfiken på ställde vi frågan:
Vilka var de främsta anledningarna till att du valde att skaffa Sibirisk katt?

Under perioden 14 september till 21 oktober 2015 fanns enkäten tillgänglig via hemsidan och FB-sidan, och under den tiden fick vi 151 svar. Av de svarande var 56% medlemmar, 34% var inte medlemmar men intresserade av att bli det och 11% var inte medlemmar och hade inte planer på att bli det.

Fördelningen av den främsta anledningen till att skaffa Sibirisk katt kan ses i diagrammet nedan.

SäSK_nyfiken_på-1

Man kan se att en klar majoritet, 60%, i första hand har valt Sibirisk katt för dess allergivänlighet, därefter har 19% valt rasen för att man gillar rasens utseende och den tredje vanligaste anledningen, med 14%, är att man gillar rasens temperament/karaktär.

Vi planerar att ställa fler frågor under rubriken SäSK nyfiken på, och hoppas att alla vill bidra genom att svara!

Har du någon fråga som du vill att vi ställer så mejla till webb@sibiriskkatt.se.